BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 6, 89-100 Nakło nad Notecią
pokój 6,7

fax 52 3867 946
e-mail: rnl@umig.naklo.pl

Dyrektor Wydziału: Angelika Szachta
tel. 52 3867 947
e-mail: szachta.angelika@umig.naklo.pl
pokój 6aAlicja Cichowska-podział i rozgraniczenie nieruchomości opłaty adiacenckie
Jolanta Sobieraj - zasiedlenie komunalnych lokali, Komisja Mieszkaniowa
52 3867 948
pokój 6

Monika Sołdyga - administrowanie komunalnymi lokalami
Jarosław Warmke - rolnictwo, zagospodarowanie gruntów, numeracja nieruchomości
Justyna Należyta - pomoc administracyjna
52 3867 950
pokój 6

Anita Chęsiak - gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi, użytkowanie wieczyste
Lilianna Frydrychowicz - gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi
52 3867 951 / 952
pokój 7


Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy:

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami: 
 • zbywanie i nabywanie nieruchomości, 
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości tj: oddawanie, rozwiązywanie, aktualizacja opłat rocznych oraz przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, 
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie, 
 • prawo pierwokupu, 
 • zwrot udzielonej bonifikaty od cen zbycia nieruchomości; 
 • prowadzenie i aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości, 
 • rozgraniczanie nieruchomości oraz podział nieruchomości, 
 • scalanie i podział nieruchomości, 
 • uzgodnienie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne ( gminne), 
 • naliczanie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami, 
 • ustalanie numerów porządkowych budynków, 
 • realizację zadań wynikających z przepisów ustawowych dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej w części dotyczącej wydziału;
2. W zakresie rolnictwa: 
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, 
 • współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 
 • monitorowanie prac w rolnictwie i udzielanie pomocy, 
 • wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych, 
 • współdziałanie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, Radami Sołeckimi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich;
3. W zakresie spraw lokalowych: 
 • proponowanie i przygotowywanie zarządzeń Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszu oraz opracowywania i aktualizowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, 
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy, w zakresie przydziału, zamiany lokali mieszkalnych oraz zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych, 
 • prowadzanie spraw związanych z wypłatą odszkodowań właścicielom nieruchomości, za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego, 
 • realizacja zadań związanych ze współpracą z zarządcami nieruchomości wspólnych i budynków stanowiących 100% własności Gminy;

metryczka


Wytworzył: UMiG (12 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (12 sierpnia 2011, 12:28:05)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (20 lipca 2016, 13:21:01)
Zmieniono: aktualizacja stanu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23507