Dofinansowania

Dofinansowania

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG Z TERENU GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2020 ROKU

Informujemy, że Gmina Nakło nad Notecią na podstawie umowy dotacji z dnia 05.05.2020 r., znak: 668/2020/02/OZ-UP-go/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpiła do [...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2020 ROKU Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Informujemy, że Gmina Nakło nad Notecią na podstawie Umowy Dotacji z dnia 25. 09. 2019 r., znak: DB19101/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przystąpiła do realizacji zamierza pn.: [...]

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Nakło nad Notecią. zgodnie z Uchwałą Nr IV/75/2019 Rady [...]

Zebranie danych nt. potrzeb w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku

Informujemy, że w miesiącu grudniu br. Gmina Nakło nad Notecią  zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją [...]

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie od 24 kwietnia do 6 maja 2019 r. Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą uzyskać z budżetu dotację [...]

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Nakło nad Notecią. zgodnie z Uchwałą Nr IV/75/2019 [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2018 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski o udzielenie dotacji celowej [...]

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ W RAMACH PROGRAMU EKOPIEC 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Nakło nad Notecią w ramach programu EKOPIEC 2018. (zgodnie z [...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2018 R. Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Informujemy, że w miesiącu marcu br. Gmina Nakło nad Notecią  zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z [...]

Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla ROD

Zgodnie z § 3 ust. 5 regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych przyjętego uchwałą Nr XXXIX/772/2017  Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia [...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2017 R. Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Informujemy, że w miesiącu marcu br. Gmina Nakło nad Notecią  zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem pozyskania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z [...]

Program KAWKA III - brak realizacji

Gmina Nakło nad Notecią informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pismem z dnia 1.08.2016 r. (data wpływu 8.08.2016r.) powiadomił, że nie ma możliwości udzielenia dofinansowania na złożony [...]

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2016R. Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w [...]

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania na terenie miasta Nakło nad Notecią – nabór wniosków do programu KAWKA III

     Gmina Nakło nad Notecią planuje ponownie złożyć, w imieniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który  [...]

Zmiana zasad dofinansowań

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  informuje, że od dnia 27 września 2018r. weszła w życie uchwała Nr LII/1043/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 30.08.2018 r., [...]

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GM. NAKŁO NAD NOTECIĄ W 2015R. Z DOFINANSOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2015r. w [...]

KAWKA II – szansa na uzyskanie dofinansowania na wymianę ogrzewania i termomodernizację na terenie miasta Nakło nad Notecią.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią prosi wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Nakło nad Notecią o wypełnienie ankiety sondażowej.             Ankieta przeznaczona [...]

Usuwanie azbestu w 2014r. z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2014r. [...]

Dofinansowanie - zasady obowiązujące do 24 lipca 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło n.Not. informuje, że od dnia 2 sierpnia 2011r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Nakle n.Not. Nr VIII/151/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu [...]

metryczka