Informacja

Informacja

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Od 1 września 2019 r. na terenie  gminy Nakło nad Notecią, jak również na terenie całego województwa obowiązuje uchwała antysmogowa.  Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął uchwałę [...]

.NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizacje działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na [...]

Azbest - coroczny obowiązek składania informacji.

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom  nieruchomości, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o obowiązkach wynikających z [...]

Informacja o naborze wniosków gmin w ramach Programu usuwania azbestu z obiektów budowalnych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski o udzielenie dotacji celowej [...]

Zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców [...]

Informacja o kontynuacji inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że na terenie gminy Nakło nad Notecią od 5 stycznia 2015 r. kontynuowana jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. [...]

Azbest - coroczny obowiązek składania informacji

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom  nieruchomości, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o obowiązkach wynikających z [...]

Wyjaśnienie dotyczące inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

       Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że rozpoczynająca się 17 listopada br. inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków nie ma [...]

Informacja dotycząca inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniach 17.11 - 05.12.2014 r., w godzinach 9:00 - 16:00 Gmina Nakło nad Notecią przeprowadzać będzie inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz szamb i oczyszczalni przydomowych.Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że na [...]

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia Publicznie Dostępnego Wykazu Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest realizowany z wykorzystaniem bezpłatnego narzędzia Ekoportal : [...]

Zmiana obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych [...]

metryczka