Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Formularze wniosków o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy [...]

Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 9 maja 2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku [...]

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy

w sprawie informacji o sporządzeniu spisów osób uprawnionych do głosowania w wyborach. [...]

Postanowienie nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2019 roku (...)

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja [...]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w spr. składu, siedziby i dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy [...]

Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 marca 2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku [...]

Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 1 marca 2019

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego [...]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego [...]

metryczka