Zakład Robót Publicznych

-- STRONA ARCHIWALNA --


Adres:
ul. Młyńska 22
89-100 Nakło nad Notecią

Tel./faks: 52 386 08 60
E-mail: zrpnaklo@pro.onet.pl

Kierownik: Mieczysław Kubiak
E-mail: kubiak@umig.naklo.pl

Pracownicy Zakładu:
Kubiak Mieczysław – kierownik
Nowak Zofia – główny księgowy
Fohs Izabela – inspektor ds. kadr i płac
Adamczewski Józef – st.inspektor ds. bezpośredniego nadzoru-majster
Kowalski Andrzej – st.inspektor


Do zadań Zakładu Robót Publicznych należy wykonywanie na szczeblu lokalnym:
a) prac związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi dotyczącymi:
    - ochrony środowiska,
    - gospodarki wodnej,
    - gospodarki leśnej,
    - łączności,
    - drogownictwa,
    - budownictwa komunalnego
b) prac dotyczących
    - dowożenie dzieci do szkół,
    - obsługi Stadionu Miejskiego,Dodatkowo w Zakładzie Robót Publicznych pracują :
    - osoby skazane przez Sąd Rejonowy na wykonywanie nieodpłatnej dozorowanej
       pracy na cele społeczne,
    - osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, skierowane przez MGOPS do prac
       społecznie użytecznych

Oświadczenia majątkowe pracowników

Statut Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią:
Pobierz (878kB) pdf

Zmiany do Statutu Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią:
Pobierz (317kB) pdf

Regulamin organizacyjny:
Pobierz (2718kB) pdf

Zamiana Regulaminu Organizacyjnego
   Pobierz (1011kB) pdf

   31 sierpnia 2018
      Pobierz (622kB) pdf


Regulamin pracy (8192kB) pdf

Regulamin wynagrodzeń (4843kB) pdf


--------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 lutego 2015 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru pracowników do Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 21 lutego 2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów wskazanych przez rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów wskazanych przez rodziców lub opiekunów prawnych. tutaj (1715kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 7 marca 2018 w sprawie regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Nakło nad Notecią. tutaj (2781kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Haberski K. (28 lipca 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (28 lipca 2011, 11:49:35)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (25 lutego 2020, 11:56:46)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22485