BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Referat Gospodarki Przestrzennej

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P.Skargi 6, 89-100 Nakło nad Notecią 

Rafał Leppert - Kierownik
52 3867 988

Patrycja Czajkowska - inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego
52 3867 988

Dominika Dziubek - inspektor
52 3867 989


e-mail: rgp@umig.naklo.pl


Zakres działania Referatu Gospodarki Przestrzennej obejmuje: 
 • przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; 
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego; 
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; 
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach i studium; 
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego; 
 • udzielanie informacji w zakresie informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego; 
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenia rejestru tych decyzji; 
 • współdziałanie z administracją powiatową i rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno - architektonicznego i budowlanego; 
 • naliczanie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego; 
 • archiwizacja dokumentacji planistycznej (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy); 
 • planowanie i wykonywanie budżetu Gminy w zakresie zadań związanych z planowaniem przestrzennym; 
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących zgodności zmiany sposobu użytkowania z ustaleniami planu; 
 • wydawanie opinii urbanistycznych; 
 • wprowadzanie kart informacyjnych dotyczących dokumentów planistycznych i decyzji o warunkach zabudowy do ekoportalu; 
 • realizacja zadań wynikających z przepisów ustawowych w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej w części dotyczącej wydziału.

metryczka


Wytworzył: UMiG (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Joanna Wronka (14 sierpnia 2013, 09:37:27)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (14 stycznia 2020, 08:38:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13861