BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Alicja Dymel-Kobza - kierownik Zespół ds. Zamówień Publicznych
e-mail: kobza.alicja@umig.naklo.pl


Gracjana Malagowska - pomoc administracyjna
e-mail: malagowska.gracjana@umig.naklo.pl

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
pokój 26
tel. 52 3867 960


Do zadań Zespołu ds. Zamówień Publicznych należy:
  • tworzenie rocznego planu postępowań o zamówienie publiczne na podstawie zestawień planowanych postępowań sporządzonych przez komórki organizacyjne Urzędu, określające wartość zamówienia;
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30.000 euro;
  • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych i przesyłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 30 000 euro;
  • prowadzenie zbiorczego rejestru zamówień publicznych poniżej 30000 euro na podstawie danych przekazywanych przez komórki organizacyjne;
  • sporządzanie opinii w sprawie wyboru trybu postępowania innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony oraz ewentualnej opinii uzasadniającej rozstrzygnięcie postępowania;
  • udzielanie pracownikom komórek organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym Gminy instruktażu w zakresie udzielania zamówień publicznych;
  • występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • monitorowanie udzielania zamówień publicznych poniżej 30000 euro.

metryczka


Wytworzył: UMiG (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (16 sierpnia 2011, 08:49:25)

Ostatnia zmiana: Alicja Dymel-Kobza (3 września 2020, 08:55:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11502