Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019

Postanowienie nr 155/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 11 października 2019

w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych [...]

Postanowienie nr 152/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 9 października 2019

w sprawie powołania członków w obwodowych komisjach wyborczych [...]

Postanowienie nr 151/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 9 października 2019

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych [...]

Zarządzenie nr 219/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 września 2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Komunikat o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania

K O M U N I K A TBurmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 września 2019 r.

w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów i losowaniu [...]

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych [...]

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: 1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;2) nie został pozbawiony praw [...]

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w dniu 8 października 2019 r., [...]

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborówmoże otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniemtakim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku [...]

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika posiadają wyborcy, wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie Nakło nad Notecią, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o [...]

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.I.    Wyborca- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały    (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),- [...]

Zarządzenie nr 185/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku [...]

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych [...]

Dyżury Urzędnika Wyborczego

Terminy dyżurów ustalone w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Nakło nad Notecią.   HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ   28 sierpień 2019  - [...]

Zarządzenie nr 169/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 sierpnia 2019

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

metryczka