Wykazy nieruchomości

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych   Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 4 marca 2014 roku do dnia 24 marca 2014 roku. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2014 roku na cele rolne, handlowe, składowe.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2014 roku Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 4 marca 2014 roku do dnia 26 marca 2014 roku. [...]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2014 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2014 roku, załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2013 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2013 roku, załącznik do Zarządzenia Nr 187/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z dnia 5 listopada 2013 r. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 r. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2013 roku

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w 2013 roku [...]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 roku

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 roku [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, w drodze przetargu ograniczonego, położonych w Nakle nad Notecią przy ulicy Długiej

Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, w drodze bezprzetargowej w miejscowości Karnówko

Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią   [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią

Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w 2012 r. stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią

Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w 2012 r. [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2012 roku, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią

Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, przeznaczonych do wydzierżawienia w 2012 roku, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego [...]

metryczka