Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo

Gospodarka nieruchomościami i rolnictwo

Wnioski o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wniosek o podział nieruchomości - niezależnie od ustaleń miejscowego planu (art. 95 uogn) [...]

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  [...]

Oświadczenie o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - lokal mieszkalny

Oświadczenie o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności [...]

Oświadczenie o opłacie jednorazowej z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - budynek jednorodzinny

Oświadczenie o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności [...]

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Nakło nad Notecią

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Nakło nad Notecią [...]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z drukiem oświadczenia [...]

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu [...]

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu [...]

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości [...]

metryczka