BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Wydział Inwestycji

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Ks. P.Skargi 6, 89-100 Nakło nad Notecią


Dyrektor wydziału: Lech Barcz
tel. 52 3867 982


Główny specjalista: Kamila Radzka-Januszewska
tel. 52 3867 966
pokój 5
e-mail: januszewska.kamila@umig.naklo.pl


Jacek Jankowski - Inspektor ds. inwestycji
pokój 11


Jarosław Woźny - Inspektor ds. inwestycji
52 3867 987
pokój 8


Paweł Malagowski - Inspektor ds. ZIT
tel. 52 3867 966
pokój 5


Monika Rudnicka - Podinspektor ds. inwestycji
tel. 52 3867 984


Anna Gill - Inspektor ds. inwestycji oraz obsługi parku przemysłowego
tel. 52 3867 986
tel. kom. 601 510 875
e-mail: gill.anna@umig.naklo.plDo zakresu działań Wydziału Inwestycji należy:

1. W zakresie zadań inwestycyjnych: 
 • kompleksowe przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych, 
 • sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu Gminy w zakresie inwestycji komunalnych oraz inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną, 
 • udział w opracowywaniu wspólnie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy programu rozwoju Gminy w zakresie inwestycyjnym, 
 • opracowywanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji gminnych i analizy możliwości źródeł finansowania, 
 • współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy w fazie programowania inwestycji, opracowywania materiałów wyjściowych do projektowania, udzielanie wytycznych w sprawie kosztów, normatywnych cykli budowy oraz realizacja zadań w sprawach związanych z projektami inwestycyjnymi, 
 • zapewnienie organizacji nadzoru technicznego dla prowadzenia inwestycji przez jednostki organizacyjne Gminy, pełnienie funkcji „inwestora zastępczego”, 
 • podejmowanie czynności prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach realizacji inwestycji własnych Gminy, 
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne, 
 • nadzór formalny w zakresie wszystkich zobowiązań dotyczących zadań realizowanych przez wydział; 
 • rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych, 
 • określenie przedmiotu zamówienia w ramach postępowań na realizację zadań związanych z zakresem działań wydziału zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, 
 • przygotowywanie założeń do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych, 
 • prowadzenie rocznego rozliczenia zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz przedkładanie sprawozdań Burmistrzowi;
2. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych: 
 • gromadzenie i przekazywanie Burmistrzowi oraz komórkom organizacyjnym informacji o możliwościach pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków pochodzących z UE, 
 • podejmowanie działań, w tym przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków pochodzących z UE, 
 • monitorowanie złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych we właściwych instytucjach i organizacjach, 
 • przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi terminów sprawozdawczości i kontroli inwestycji realizowanych ze środków pozabudżetowych, w tym środków pochodzących z UE, 
 • rozliczanie inwestycji finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym środków pochodzących z UE, we współpracy merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, 
 • pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy w przygotowywaniu projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym środków pochodzących z UE, 
 • sporządzanie i udostępnianie osobom zainteresowanym informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, 
 • organizowanie lub współorganizowanie oraz udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.

metryczka


Wytworzył: UMiG (12 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (12 sierpnia 2011, 12:45:40)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (3 listopada 2020, 14:08:37)
Zmieniono: aktualizacja składu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20826