Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 3 października 2014 r. znak: WKŚ.6220.17.2014 o wydaniu przez SKO decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważność ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie GKŚ 7625-11/08/2011

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczenie z dnia 3 października 2014 r. znak: WKŚ.6220.19.2014 o wydaniu przez SKO decyzji stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie WKŚ.6220.12.2012

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczenie z dnia 3 października 2014 r. znak: WKŚ.6220.18.2014 o wydaniu przez SKO decyzji stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie WKŚ.6220.7.2012

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią o wszczęciu postępowania w sprawie GKŚ.6220.8.2012

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych na terenie gminy Nakło nad Notecią wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym GPZ. Przedmiotowe [...]

metryczka