Programy i regulaminy

Programy i regulaminy

Program Współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII / 734 / 2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013 r. [...]

Określenie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UCHWAŁA  Nr  XIV  /  303  /  2011 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia  24 listopada  2011 r.   w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą [...]

Program Współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Załącznik do Uchwały Nr XIV / 302 / 2011Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąz dnia 24 listopada 2011 r.PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ NA 2012 ROKz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o [...]

Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Załącznikdo Uchwały Nr XIV / 304 / 2011Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąz  dnia  24  listopada  2011 r.Tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw [...]

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nakle nad Notecią.

Załącznikdo Uchwały  Nr    XIV /  305  /  2011Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąz  dnia  24  listopada  2011 r.Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nakle nad [...]

Program współpracy Miasta i Gminy Nakło Nad Notecią na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi

Załącznik do Uchwały  IV / 18 / 2010Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąz dnia  30 grudnia 2010 r.     PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ NA  2011 ROK z [...]

metryczka