Konkursy / wzory dokumentów

Konkursy / wzory dokumentów

2021 - ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konusie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

2020 - ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konusie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

2019 - ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konusie ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

2019 - ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konusie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy [...]

2018 - Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

2017 - Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

2016 - Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

2015 - Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

2015 - Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  173 / 2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego [...]

2015 - Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. [...]

2015 - Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2015 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 252 / 2014 Burmistrza Miasta i GminyNakło nad Notecią z dnia 5 grudnia 2014r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1na wykonanie zadań pożytku publicznego  w  2015 roku   przez [...]

2014 - Otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 63 / 2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2014 roku przez organizacje [...]

2013 - Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 179 / 2012 Burmistrza Miasta i GminyNakło nad Notecią z dnia 4 grudnia 2012r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wykonanie zadańpożytku publicznego w  2013 roku przez organizacje [...]

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

W dniu 9 stycznia 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na wykonanie zadań pożytku publicznego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Komisja została powołana na [...]

Otwarty konkurs ofert nr 1 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Noteciąwykonanie zadań pożytku publicznego w 2012 rokuprzez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄogłasza:otwarty konkurs [...]

Otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  157 / 2011 z dnia 30 września 2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wykonanie zadań pożytku publicznego  w  [...]

metryczka