Wybory ławników sądowych

Wybory ławników sądowych

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej o wyborze ławników

OGŁOSZENIE   PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ OGŁASZA NABÓR NA ŁAWNIKÓW   INFORMUJĘ, ŻE DO DNIA   30 Czerwca 2015 r.   MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA [...]

Zasady naboru ławników kadencja 2016-2019

Zasady naboru Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył 30 lat; 4) jest zatrudniony, [...]

Ławnicy kadencji 2016-2019

 Lista ławników następnej kadencji ukaże się po zakończeniu procedury ich wyboru (październik 2015). [...]

metryczka