BOM | WOR | WSO | WFB | WRN | WKŚ | WI | RGP | ZID | ZP | PRA | ZOP | PIN | USC | SM | OSP | ZOI | BAK
RZKO

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom: Piotr Rugowski
tel. 52 386-79-68
e-mail: profilaktyka@umig.naklo.pl

Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
ul. Gimnazjalna 2, 89 100 Nakło nad Notecią


Do podstawowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom należy:
  • prowadzenie i koordynowanie zadań wynikających z przepisów ustawowych dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
  • prowadzenie i koordynowanie zadań wynikających z przepisów ustawowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
  • stałe współdziałanie i koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w opracowywaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok;
  • ustalanie wielkości zjawisk patologii społecznych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;
  • analizowanie wykorzystania środków finansowych przez Gminna Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • współpraca i nadzorowanie nad wydatkowaniem środków publicznych przez organizacje i grupy korzystające z dofinansowania ze środków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i nadzorowanie realizacji wynikających z niego zadań;
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia), zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

metryczka


Wytworzył: UMiG (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (16 sierpnia 2011, 08:44:49)

Ostatnia zmiana: Maria Wolska (21 listopada 2013, 11:55:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15914