zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.36.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 października 2021  11:00
wynik postępowania: Wybrano Wykonawcę Gardenia Sport Sp. z o. o. z siedzibą w warszawie 
Ogłoszenie o zamówieniu (8192kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

SIWZ w wersji edytowalnej (282kB) word

Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 11 do SIWZ - tabela rozliczeniowa (13kB) excel
--------------------

05.01.2021r.

zawiadomienie o odwołaniu, wezwanie do przystąpienia do postępowania (351kB) pdf

Odwołanie (8192kB) pdf
--------------------
12.01.2021r.

Modyfikacja SIWZ (263kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (244kB) pdf
--------------------
29.01.2021r.

modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (337kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (262kB) pdf
--------------------
15.02.2021r.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (4169kB) pdf
--------------------
23.02.2021r.

Modyfikacja SIWZ (268kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (243kB) pdf
--------------------
17.03.2021r.

zmiana terminu składania ofert (269kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszeia o zamówieniu (195kB) pdf
-------------------
09.04.2021r.

Wniosek PZLA o złożenie skargi na orzeczenie KIO (8192kB) pdf

Pismo do PZLA w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej (883kB) pdf

Stanowisko PZLA (294kB) pdf

Modyfikacja SIWZ (269kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (243kB) pdf
-------------------

04.05.2021r.

odpowiedź do PZLA od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (304kB) pdf
-------------------
14.05.2021r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (243kB) pdf

modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (269kB) pdf
--------------------
17.06.2021r.

Modyfikacja SIWZ (270kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (237kB) pdf
--------------------
09.07.2021r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

odpowiedzi na pytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (628kB) pdf

załączniki do odpowiedzi na pytania

ujednolicona wersja SIWZ po modyfikacji (1169kB) pdf

formularz oferty po modyfikacji (54kB) word
--------------------
13.07.2021r.

Odpowiedzi na pytania (404kB) pdf

--------------------
15.07.2021r.

zawiadomienie o odwołaniu, wezwanie do przyłączenia się do postępowania (105kB) pdf

treść odwołania z załącznikami (2185kB) zip

-------------------
20.07.2021r.

uzgodnienie zmiany projektu PZLA (592kB) pdf

-------------------
21.07.2021r.

modyfikacja SIWZ, odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert (173kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

-------------------
21.07.2021r.

wniosek o odrzucenie odwołania (575kB) pdf

-------------------

23.07.2021

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu (305kB) pdf

------------------

10.08.2021r.

Modyfikacja SIWZ (271kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (242kB) pdf

-----------------

20.08.2021r.

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu (401kB) pdf

--------------------
26.08.2021r.

zmiana terminu składania ofert (106kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

--------------------
08.09.2021r.

zmiana terminu składania ofert (105kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

---------------------
22.09.2021r.

modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (114kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

---------------------
07.10.2021r.

postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (1208kB) pdf

---------------------
14.10.2021r.

Informacja z sesji otwarcia ofert (562kB) pdf

---------------------
17.11.2021r.

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (169kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Dymel-Kobza
Opublikował: Gracjana Malagowska (30 grudnia 2020, 10:17:03)

Ostatnia zmiana: Alicja Dymel-Kobza (17 listopada 2021, 11:53:22)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7616