Plan pracy komisji stałych

Plan pracy komisji stałych

Plan pracy komisji stałych na 2016 rok

Komisja Rewizyjna: Komisja Budżetu i Finansów: [...]

Plan pracy komisji stałych na 2015 rok

Komisja Rewizyjna: Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej: Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki [...]

Plan pracy komisji stałych na 2014 rok

Komisja Rewizyjna: Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej: Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego: Komisja Budżetu i Finansów: [...]

metryczka