Skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego

   
  • Jan Grabarski - przewodniczący
  • Michał Gacka
  • Anna Karolczak
  • Kazimierz Wnuk
  • Michał Krzoska

 Do zadań komisji edukacji, kultury, sportu, zdrowia, polityki społecznej i porządku publicznego należą następujące sprawy:
  1)  szkolnictwo;
  2)  kultura, w tym biblioteki, muzea, kino;
  3)  zabytki;
  4)  kultura fizyczna i turystyka;
  5)  opieka i wychowanie;
  6)  ochrona zdrowia, warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy;
  7)  apteki;
  8)  zwalczanie chorób zakaźnych;
  9)  ochrona sanitarna;
10)  pomoc społeczna i socjalno-bytowa;
11)  problematyka socjalno-bytowa młodego pokolenia;
12)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
13)  zapobieganie narkomanii;
14)  wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;
15)  bezpieczeństwo imprez masowych;
16)  ochrona przeciwpożarowa;
17)  ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;
18)  obrona cywilna;
19)  obronność;
20)  zbiórki publiczne


-------------------------------------------------------------------------------------
Archiwalne sprawozdania z działalności komisji - kadencja 2010 - 2014

Sprawozdanie Komisji za 2011r.:
Pobierz załącznik (52kB) pdf

Sprawozdanie Komisji za 2012 r.:
pobierz sprawozdanie (82kB) pdf

Sprawozdanie Komisji za 2013 r.:
pobierz (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska (27 lipca 2011)
Opublikował: Józefa Jankowiak (27 lipca 2011, 14:32:32)

Ostatnia zmiana: Monika Rzeszut (4 lutego 2019, 13:25:56)
Zmieniono: aktualizacja składu komisji zgodnie z uchwałą Nr IV/66/2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6789