Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej


  • Dariusz Domek - przewodniczący
  • Szymon Karolczak
  • Jan Światłowski

  Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej należą następujące sprawy:
  1)  aktywizacja rynku pracy;
  2)  architektura i budownictwo i budownictwo mieszkaniowe;
  3)  drogi, ulice, place i mosty i ścieżki pieszo-rowerowe;
  4)  geodezja i kartografia;
  5)  komunikacja, transport i łączność oraz miejski transport zbiorowy;
  6)  planowanie przestrzenne;
  7)  planowanie rozwoju gminy oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej;
  8)  planowanie stref ochronnych;
  9)  prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy;
10)  przystanki autobusowe;
11)  określenie stref obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkarzy osobowych i bagażowych;
12)  planowanie zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, gaz;
13)  planowanie zaopatrzenia w wodę i kanalizację;
14)  remont budynków;
15)  cmentarze;
16)  utrzymanie zieleni miejskiej i wiejskiej;
17)  nazewnictwo ulic;
18)  organizacja ruchu drogowego;
19)  oświetlenie dróg;
20)  gospodarka odpadami;
21)  najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe.-------------------------------------------------------------------------------------
Archiwalne sprawozdania z działalności komisji - kadencja 2010 - 2014

Sprawozdanie Komisji za 2011r.:
Pobierz załącznik (21kB) pdf

Sprawozdanie Komisji za 2012 r.:
pobierz sprawozdanie (21kB) pdf

Sprawozdanie Komisji za 2013 r.:
pobierz (39kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska (27 lipca 2011)
Opublikował: Józefa Jankowiak (27 lipca 2011, 14:34:47)

Ostatnia zmiana: Monika Rzeszut (4 lutego 2019, 15:18:34)
Zmieniono: aktualizacja składu komisji zgodnie z uchwałą Nr IV/66/2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6495