Skład Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej


  • Halina Mnichowska - przewodnicząca
  • Ewa Hoppe
  • Sławomir Krainski Do zadań Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej należą następujące sprawy:
  1)  gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
  2)  planowanie gospodarcze rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów,
  3)  rekultywacja i użytkowanie gleb;
  4)  melioracja;
  5)  oświata rolnicza;
  6)  produkcja rolno- spożywcza;
  7)  ekologia i ochrona środowiska;
  8)  sprawy z zakresu prawa wodnego;
  9)  wydobywanie kopalin pospolitych;
10)  ochrona weterynaryjna;
11)  ogródki działkowe;
12)  wspólnoty gruntowe;
13)  współpraca z izbą rolniczą;
14)  łowiectwo;
15)  leśnictwo;
16)  ochrona przeciwpowodziowa;
17)  ochrona gruntów rolnych i leśnych.


-------------------------------------------------------------------------------------
Archiwalne sprawozdania z działalności komisji - kadencja 2010 - 2014

Sprawozdanie Komisji za 2011r.:
Pobierz załącznik (103kB) pdf

Sprawozdanie Komisji za 2012 r.:
pobierz sprawozdanie (83kB) pdf

Sprawozdanie Komisji za 2013 r.:
pobierz (169kB) pdf
  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska (27 lipca 2011)
Opublikował: Józefa Jankowiak (27 lipca 2011, 14:29:48)

Ostatnia zmiana: Monika Rzeszut (4 lutego 2019, 13:24:46)
Zmieniono: aktualizacja składu komisji zgodnie z uchwałą Nr IV/66/2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7040