Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016 r.

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok,
pobierz projekt uchwały (121kB) pdf

zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2017 rok,
pobierz projekt uchwały (610kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016,
pobierz projekt uchwały (287kB) pdf

ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na rok 2016,
pobierz projekt uchwały (326kB) pdf

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (497kB) pdf

ustanowienia hejnału miasta Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (1043kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (254kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
pobierz projekt uchwały (523kB) pdf

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok wraz z Preliminarzem Wydatków,
pobierz projekt uchwały (8192kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nakło nad Notecią przy ul. Długiej,
pobierz projekt uchwały (207kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karnowo,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nakło nad Notecią, położonej w obrębie Paterek,
pobierz projekt uchwały (466kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 , położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7b,
pobierz projekt uchwały (207kB) pdf

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w miejscowości Nakło nad Notecią.
pobierz projekt uchwały (201kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Jankowiak Józefa (22 grudnia 2016)
Opublikował: Józefa Jankowiak (22 grudnia 2016, 11:41:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549