Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2016,
pobierz projekt uchwały (278kB) pdf

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

zmiany do uchwały nr XVI/269/2015 Rady Miejskiej  w Nakle n.Not. z dnia 26 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  pobierz projekt uchwały (438kB) pdf

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  pobierz projekt uchwały (113kB) pdf

zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019,
  pobierz projekt uchwały (111kB) pdf

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019
  pobierz (280kB) pdf

zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Naklo nad Notecią,
  pobierz projekt uchwały
  (Uwaga: duża objętość pliku)

Programu Współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  pobierz projekt uchwały (306kB) pdf

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią,
  pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w miejscowości Karnowo, obręb Karnowo,
  pobierz projekt uchwały (202kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonych  w Nakle nad Notecią,
  pobierz projekt uchwały (200kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Nakle nad Notecią przy ul. Plac Zamkowy 7,
  pobierz projekt uchwały (204kB) pdf

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Występ,
  pobierz projekt uchwały (204kB) pdf

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności części nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie Ślesin,
  pobierz projekt uchwały (207kB) pdf

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ślesin.
  pobierz projekt uchwały (206kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (212kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf

przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Nakło nad Notecią na lata 2017-2021”
pobierz projekt uchwały (397kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dotyczącej terenów inwestycyjnych
pobierz (630kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (21 listopada 2016)
Opublikował: Józefa Jankowiak (21 listopada 2016, 10:48:43)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (25 listopada 2016, 09:40:37)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520