Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2015
pobierz projekt uchwały (272kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
pobierz projekt uchwały (98kB) pdf
załącznik : pobierz projekt uchwały (1002kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
pobierz projekt uchwały (832kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
pobierz projekt uchwały (513kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów,
pobierz projekt uchwały (180kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Nakło n.Not. z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie,
pobierz projekt uchwały (174kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Nakło n.Not. z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2016r.
pobierz projekt uchwały (320kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle n.Not. oraz granic ich obwodów,
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę  w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle n.Not. oraz  określenia jego obwodu,
pobierz projekt uchwały (180kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów oraz granic  ich obwodów na terenie Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Nakło n.Not. do zawierania umów dzierżawy, najmu, użytkowania na czas dłuży niż 3 lata,
pobierz projekt uchwały (191kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paterek,
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Nakło n.Not.  przy rzece Śleska,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18, położonego  w Nakle n.Not. przy ul. Ks.Skargi 7a,
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji , nieruchomości położonej w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki  nr 580/2 w obrębie Występ położonej przy ulicach: Wiejskiej i Różanej.
pobierz projekt uchwały (872kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (20 listopada 2015)
Opublikował: Józefa Jankowiak (20 listopada 2015, 13:12:20)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (23 listopada 2015, 11:35:14)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 619