Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (187kB) pdf
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2015,
pobierz projekt uchwały (225kB) pdf
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Nakło n.Not. mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa w miejscowości Ślesin,
pobierz projekt uchwały (188kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (183kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Paterek,
pobierz projekt uchwały (185kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (186kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w Nakle n.Not., przy ul. Dąbrowskiego 29,
pobierz projekt uchwały (181kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w miejscowości Potulice,
pobierz projekt uchwały (177kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w Nakle n.Not. przy ul. Ks. Skargi 11,
pobierz projekt uchwały (179kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
pobierz projekt uchwały (1153kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (251kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy  Nakło n.Not.
pobierz projekt uchwały (3038kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Mrotecką, Mickiewicza a ciekiem Kolczatka w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (182kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Mrotecką, Mickiewicza a ciekiem Kolczatka w Nakle n.Not.
pobierz projekt uchwały (2650kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/467/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle n. Not., zmienionej  uchwałą Nr XXXIX/753/2013 dnia 30 grudnia 2013r.
pobierz projekt uchwały (124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (19 października 2015)
Opublikował: Józefa Jankowiak (19 października 2015, 12:46:14)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (20 października 2015, 09:07:43)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 565