Nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232ze zm.). - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o [...]

Akty prawne

Poniżej umieszczono wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią związanez nieczystościami ciekłymi dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachz 13 września 1996 r.:Uchwała nr XLII/866/2014 Rada Miejska w Nakle [...]

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych + oświadczenie  [...]

metryczka