Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NAKŁO NAD NOTECIĄ ZA ROK 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nakło nad Notecią za 2018 rok [...]

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NAKŁO NAD NOTECIĄ ROK 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nakło nad Notecią za 2017 rok. [...]

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nakło nad Notecią

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nakło nad Notecią za 2016 rok [...]

Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września1996 r. została znowelizowana 1 stycznia 2012 r. jednocześnie nałożyła na samorządy obowiązek przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi. Cele ustawy to przede [...]

Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nakło nad Notecią

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nakło nad Notecią.  [...]

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (CENTRALNY):  PODMIOT PROWADZĄCY: KPWiK W IMIENIU URZĘDU MIASTA I GMINY W NAKLE NAD NOTECIĄ UL. KS. P. SKARGI 7 89-100 NAKŁO NAD [...]

Odpady elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oddajemy do sprzedawców hurtowych i detalicznych podczas zakupu nowego sprzętu. Sprzedawca zobowiązany jest odebrać od kupującego sprzęt danego typu w takiej samej ilości jaka podlega [...]

Pliki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe  [...]

metryczka