Projekty uchwał na LII /2018 sesję Rady Miejskiej.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (206kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią     na rok 2018,
pobierz projekt uchwały (244kB) pdf

emisji obligacji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (215kB) pdf

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sądowej w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (392kB) pdf

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,
pobierz projekt uchwały (205kB) pdf

zmian do Statutu Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (207kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (214kB) pdf

podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Nakło nad Notecią do realizacji Programu „Mieszkanie plus”,
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf

„Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nakło nad Notecią”,
pobierz projekt uchwały (443kB) pdf

komunalizacji nieruchomości, położonych w obrębie Paterek,
pobierz projekt uchwały (224kB) pdf

komunalizacji nieruchomości, położonych w obrębie Paterek,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf

komunalizacji nieruchomości położonych w obrębie Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (213kB) pdf

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/501/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (203kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”,
pobierz projekt uchwały (202kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć niektórych nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
 
odrzucenia w całości stanowiska Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność- Oświata” w Bydgoszczy dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli,
pobierz projekt uchwały (204kB) pdf

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf

nadania nazwy ulicy w Paterku – ul. Jeziorna,
pobierz projekt uchwały (1069kB) pdf

nadania nazwy ulicy w Paterku -  ul. Portowa,
pobierz projekt uchwały (1069kB) pdf

nadania nazwy ulicy w Paterku -  ul. Rzeczna,
pobierz projekt uchwały (1065kB) pdf

nadania nazwy ulicy w Paterku -  ul. Spichrzowa,
pobierz projekt uchwały (1072kB) pdf

nadania nazwy ulicy w Paterku -  ul. Śluzowa,
pobierz projekt uchwały (1077kB) pdf

nadania nazwy ulicy w Paterku -  ul. Żeglugowa
pobierz projekt uchwały (1075kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (27 sierpnia 2018)
Opublikował: Monika Rzeszut (27 sierpnia 2018, 10:06:25)

Ostatnia zmiana: Monika Rzeszut (28 sierpnia 2018, 14:36:19)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 485