Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Zarządzenie 108/2014 i 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie odwołania i uzupełnienia członków obwodowych komisji wyborczych Nr 2 i 19 powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 [...]

Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. [...]

Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla celów [...]

Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika

PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i [...]

Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. [...]

Wpisanie do Rejestru Wyborców

Wyborca, obywatel polski, stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na [...]

Zarządzenie nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach dla posłów Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [...]

Uchwała Nr XLII/860/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Parlamentu Europejskiego [...]

Uchwała NR XLII/859/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

w sprawie aktualizacji podziału Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania [...]

Lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

NumerobwodugłosowaniaSiedziba obwodowejkomisji wyborczej2Gimnazjum Nr 3Ul. Mrotecka 1a Nakło nad Notecią3NZOZ MEDICUSOsiedle B.Chrobrego 15 Nakło nad Notecią5Szkoła Podstawowa Nr 2Ul. Bydgoska 24 Nakło nad Notecią7Urząd Stanu [...]

Formularze wniosków o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy [...]

Obwodowe komisje wyborcze

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmują wyłącznie komitety wyborcze.Rejestracja komitetów wyborczych w Państwowej Komisji Wyborczej trwa do 5 kwietnia 2014r.Aby zgłosić swoja kandydaturę do obwodowej komisji [...]

Państwowa Komisja Wyborcza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczegoul. Jagiellońska 3Bydgoszcztel. 052 323-18-29fax. 052 323-18-40 [...]

Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 marca 2014

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania wyborów posłów do Parlamentu Eutopejskiego [...]

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

w sprawie w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Nakło nad Notecią miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu [...]

Postanowienie Prezydenta RP

z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego [...]

metryczka