Zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255),
 od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów
i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należnych opłat za rok 2016.

Więcej informacji na temat opłat http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska/


metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (6 marca 2017)
Opublikował: Anna Nowak (6 marca 2017, 11:41:25)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 327