Ogłoszenia i konkursy

Ogłoszenia i konkursy

Zapytanie ofertowe „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych” 2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2020r. Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych [...]

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania – domu, objętych pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią”

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2020 r.   Rodzaj zadania: pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans [...]

Zapytanie ofertowe „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych” 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2020r.Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans [...]

Zapytanie ofertowe do szacowania wartości zamówienia "Moja aktywność-pomysłem na jutro" - catering

Szacowanie wartości zamówienia – catering (dotyczy projektu pn „Moja aktywność - pomysłem na jutro”) W związku z realizacją projektu pn. „Moja aktywność- pomysłem na jutro”,realizowanego w ramach Regionalnego [...]

Zapytanie ofertowe do szacowania wartości zamówienia "Moja aktywność-pomysłem na jutro"

Przedmiotem zapytania (szacowanie wartości zamówienia) jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i grupowego wsparcia z osobami, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają aktywizacji społecznej. Warsztaty [...]

Zapytanie ofertowe „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych” 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2019r.Rodzaj zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych [...]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu pt.: „Rodzina - jesteśmy dla siebie”, numer RPKP.09.03.02-04-0006/17 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług [...]

Zapytanie ofertowe - komputer przenośny

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu pt.: „Rodzina - jesteśmy dla siebie”, numer RPKP.09.03.02-04-0006/17 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług [...]

Zapytanie ofertowe - krzesło

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu pt.: „Rodzina - jesteśmy dla siebie”, numer RPKP.09.03.02-04-0006/17 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług [...]

Zapytanie ofertowe „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych”

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r.Rodzaj zadania:pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych [...]

Zapytanie ofertowe

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w związku z realizacją projektu pt.: „Rodzina - jesteśmy dla siebie”, numer RPKP.09.03.02-04-0006/17 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie z dnia 10.10.2018Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią ogłasza nabór na stanowisko pracownicze: instruktor terapii zajęciowej w Dziennym Domu Pobyty Senior+Szczegóły tutaj: [...]

metryczka