2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Budżet Miasta i Gminy

 1. Plan finansowy dochodów budżetowych na 2011 rok (225kB) pdf
 2. Plan finansowy dochodów majątkowych na 2011 rok (136kB) pdf
 3. Plan finansowy wydatków budżetowych na 2011 rok (490kB) pdf
 4. Plan finansowy wydatków majątkowych na 2011 rok (624kB) pdf
 5. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i gminie ustawami na 2011 rok (145kB) pdf
 6. Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i gminie ustawami na 2011 rok (161kB) pdf
 7. Plan finansowy zadań realizowanych przez miasto i gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok (129kB) pdf
 8. Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok (124kB) pdf
 9. Prognozowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok (59kB) pdf
 10. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 (302kB) pdf
 11. Plan finansowy wydatków budżetowych Sołectw Gminnych w 2011 roku (161kB) pdf
 12. Fundusz Sołecki na 2011 rok (211kB) pdf
 13. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok (137kB) pdf
 14. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok (140kB) pdf
 15. Część opisowa budżetu miasta i gminy na 2011 rok (348kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Skarbnik (27 stycznia 2011)
Opublikował: Joanna Czerwińska (17 sierpnia 2011, 13:05:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kowalska (2 maja 2013, 13:42:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5265