Projekty uchwał na XLIV /2018 sesję Rady Miejskiej.

przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości/ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja w Ślesinie/
pobierz projekt uchwały (195kB) pdf
przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości/Parafia Rzymsko-Katolicka  pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach/,
pobierz projekt uchwały (193kB) pdf
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Szubińskiej w Paterku,
pobierz projekt uchwały (1309kB) pdf
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Długa, Potulicka i Rudki w Nakle nad Notecią,
pobierz projekt uchwały (2114kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (212kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf  
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (208kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (208kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
pobierz projekt uchwały (208kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf  
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (208kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
   pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (210kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza MiG w Nakle n.Not. umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
  pobierz projekt uchwały (209kB) pdf
uchylenia Uchwały Nr XV/253/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 października 2015 r.,
  pobierz projekt uchwały (201kB) pdf
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nakło nad Notecią przy ul. Długiej,
  pobierz projekt uchwały (206kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
  pobierz projekt uchwały (195kB) pdf
przystąpienia Gminy Nakło nad Notecią do realizacji projektu pod nazwą „Nauczycielu ! Spójrz na stare metody w nowy sposób, a świat otworzy uczniom drzwi  do lepszej przyszłości”, finansowanego przez Agencję, Programu Erasmus plus Akcja KA1”Mobilność edukacyjna”,
  pobierz projekt uchwały (207kB) pdf
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych  szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny  w wysokości  wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27.X.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  pobierz projekt uchwały (198kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
  pobierz projekt uchwały (200kB) pdf
trybu udzielania i rozliczania dotacji z Budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych  przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli  prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
  pobierz projekt uchwały (667kB) pdf
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią,
  pobierz projekt uchwały (211kB) pdf
ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych  form  wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią.
pobierz projekt uchwały (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (22 stycznia 2018)
Opublikował: Józefa Jankowiak (22 stycznia 2018, 12:21:59)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (24 stycznia 2018, 10:31:52)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769