Projekty uchwał na XXXIII sesja Rady Miejskiej

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej ( 30 marzec 20170)

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n.Not. na rok 2017.
    pobierz projekt uchwały (226kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
    pobierz projekt uchwały (193kB) pdf
    Zał. nr 1 - Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1950kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 580/2 w obrębie  Występ położonej przy  ulicach Wiejskiej i Różanej w Występie.
    pobierz projekt uchwały (7640kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
     pobierz projekt uchwały (526kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie Potulic.
      pobierz projekt uchwały (204kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Nakle n.Not.
      pobierz projekt uchwały (199kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Nakle nad Notecią,
      pobierz projekt uchwały (199kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Nakle nad Notecią ,przy ul. Dąbrowskiego 29.
     pobierz projekt uchwały (197kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nakło n.Not.
     pobierz projekt uchwały (199kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Ziemi Krajeńskiej,
     pobierz projekt uchwały (302kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi w Karnowie do kategorii dróg gminnych.
      pobierz projekt uchwały (320kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Rynek do kategorii dróg gminnych.
      pobierz projekt uchwały (629kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie Miasta i Gminy Nakło.Not. na lata 2017-2023.
     pobierz projekt uchwały (389kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło n.Not.
     pobierz projekt uchwały (301kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni NOTEĆ
     pobierz projekt uchwały (190kB) pdf
Projekt uchwały w sprawie przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o w Nakle n.Not. 
     pobierz projekt uchwały (274kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (27 marca 2017)
Opublikował: Józefa Jankowiak (27 marca 2017, 10:37:31)

Ostatnia zmiana: Rodryk Szamlewski (27 marca 2017, 14:16:17)
Zmieniono: dodano taryfy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440