Projekty uchwal na L sesję Rady Miejskiej

zmieniająca  uchwałę  w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na rok 2014r.,
pobierz projekt uchwały (114kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Nakło n. Not.
{b}
udzielenia dotacji na zakup samochodu gaśniczo-patrolowego,
  pobierz projekt uchwały (218kB) pdf
udzielenia dotacji na zakup Zestawu Ratownictwa Medycznego PSP R-1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle n. Not.,
  pobierz projekt uchwały (215kB) pdf
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło n. Not. w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego,
  pobierz projekt uchwały (190kB) pdf
aktualizacji podziału Gminy Nakło n. Not na stałe obwody głosowania,
  pobierz projekt uchwały (286kB) pdf
zmiany uchwały dotyczącej określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych          zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad        usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do         spożycia  w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
  pobierz projekt uchwały (201kB) pdf
uchylenia Uchwały nr XXV/330/2000 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 28 czerwca          2000 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach         publicznych na terenie miasta Nakło n. Not.
  pobierz projekt uchwały (183kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji”
  pobierz projekt uchwały (199kB) pdf
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami          działającymi na terenie Miasta i Gminy Nakło n. Not.
  pobierz projekt uchwały (269kB) pdf
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
   pobierz projekt uchwały (189kB) pdf
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  pobierz projekt uchwały (220kB) pdf
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło n. Not.,  
  pobierz projekt uchwały (135kB) zip
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paterek,
  pobierz projekt uchwały (195kB) pdf
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Nakle n. Not przy ul. Dąbrowskiego 31,
  pobierz projekt uchwały (191kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not. umowy dzierżawy,
   pobierz projekt uchwały (204kB) pdf
wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nakło n. Not. umowy dzierżawy,
   pobierz projekt uchwały (205kB) pdf
wyrażenia woli udziału jako partnera przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój,
  pobierz projekt uchwały (196kB) pdf
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości: Olszewka, Lubaszcz, Potulice, Paterek, Ślesin
  pobierz projekt uchwały (184kB) pdf
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ślesin,
  pobierz projekt uchwały (184kB) pdf
zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Potulice,
   pobierz projekt uchwały (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józefa Jankowiak (22 września 2014)
Opublikował: Józefa Jankowiak (22 września 2014, 08:36:22)

Ostatnia zmiana: Józefa Jankowiak (22 września 2014, 13:36:28)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1165