Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej

Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej (25 sierpnia 2011 r.)
Uchwała:
 • zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  - pobierz (439kB) pdf
 • w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP
  - pobierz (62kB) pdf
 • zmieniająca uchwałę w spr. regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli
  - pobierz (133kB) pdf
 • zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  - pobierz (131kB) pdf
 • w spr. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
  - pobierz (52kB) pdf
 • w spr. przekazania składników majątkowych w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią
  - pobierz (118kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny zawartej z Powiatem Nakielskim
  - pobierz (82kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 37, położonego w Potulicach przy ulicy Działkowej 10
  - pobierz (52kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Nakle nad Notecią przy ulicy Rynek 7
  - pobierz (42kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Nakle nad Notecią, przy ulicy Jana Kilińskiego
  - pobierz (104kB) pdf
 • zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2007-2011
  - pobierz (72kB) pdf
 • w spr. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Nakle nad Notecią
  - pobierz (123kB) pdf
 • w spr. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
  - pobierz (48kB) pdf
 • w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
  - pobierz (62kB) pdf
 • w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
  - pobierz (52kB) pdf
 • w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Potulicach przy ulicy Polnej 9
  - pobierz (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: UMiG (19 sierpnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Haberski (19 sierpnia 2011, 10:10:33)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Haberski (22 sierpnia 2011, 15:28:46)
Zmieniono: Dodano projekt

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2483