Inwestycje celu publicznego

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w spr. budowy kaplicy cmentarnej na terenie działki nr 122 w obrębie Gorzeń

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw spr. budowy kaplicy cmentarnej na terenie działki nr 122 w obrębie Gorzeń. [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w spr. wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wypustów w Nakle nad Notecią

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem wypustów w [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 413, 689, 623/3, obręb Ślesin

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 413, 689, 623/3, obręb Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, powiat Nakielski, województwo [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na rozbudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV w Trzeciewnicy.

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV w Trzeciewnicy, z przebiegiem przez teren części działki [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pn.: „Odprowadzanie wód opadowych z terenu ulicy Dębowej (...) w m. Ślesin Gm. Nakło nad Notecią”

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pn.:„Odprowadzanie wód opadowych z terenu ulicy Dębowej kanałem deszczowym do istniejącego zbiornika wód opadowych [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Odprowadzanie powierzchniowych wód opadowych z terenu boiska przy ulicy Dębowej (...) w m. Ślesin Gm. Nakło nad Notecią”

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pn.:„Odprowadzanie powierzchniowych wód opadowych z terenu boiska przy ulicy Dębowej kanałem  deszczowym do [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej z przebiegiem przez część działki nr ewid. 123/4 w obrębie Na-kło nad Notecią

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na: budowie kanalizacji deszczowej z przebiegiem przez część działki nr ewid. 123/4 w obrębie Nakło nad Notecią. [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w obrębie Nakło nad Notecią

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej z przebiegiem przez część działki nr [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicach Długa i Notecka w mieście Nakło nad Notecią

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegoo znaczeniu gminnym, polegającej na: budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicach Długa i Notecka w mieście Nakło nad Notecią, w granicach terenu obejmującego [...]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działki nr 207/3 w Rozwarzynie. [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w spr. wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego i zasilania znaku ostrzegawczego w Nakle nad Notecią.

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:rozbudowie oświetlenia ulicznego i zasilania znaku ostrzegawczego w Nakle nad Notecią, z [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w spr. wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nakle

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie części działki nr 1856 w obrębie Nakło nad [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie działki nr 207/3 w obrębie Rozwarzyn, gmina [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej, Ks. Piotra Skargi i Bydgoskiej w mieście Nakło nad Notecią

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoo znaczeniu gminnym, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej, Ks. Piotra Skargi i Bydgoskiej w mieście Nakło nad Notecią, z przebiegiem przez [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwest. pn „zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego polegająca na przystosowaniu do przeładunku odpadów komunalnych

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   o znaczeniu ponadlokalnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego polegająca [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Nakle nad Notecią

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającej na:   rozbudowie oświetlenia ulicznego w Nakle nad Notecią, z zasilającą kablową linią  elektroenergetyczną, z przebiegiem [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie nawierzchni, pieszojezdni i wjazdów ulicy Różanej w Występie

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: budowie nawierzchni, pieszojezdni i wjazdów ulicy Różanej w [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Nakle nad Notecią

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie oświetlenia ulicznego w Nakle nad Notecią, z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego.

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniao wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego z przebiegiem przez teren działki 3221 [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z miejscowości Paterek do miejscowości Potulice przez miejscowość Występ

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na:budowie gazociągu średniego ciśnienia z miejscowości Paterek do miejscowości Potulice przez miejscowość Występ [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie nawierzchni, pieszojezdni i wjazdów ulicy Różanej w Występie

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania     w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: budowie nawierzchni, pieszojezdni i wjazdów ulicy Różanej w [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Występie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania   w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Występie, z zasilającą kablową linią elektroenergetyczną, z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Minikowie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie oświetlenia ulicznego w Minikowie, z zasilającą kablową linią elektroenergetyczną, z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego - Chrząstowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania     w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: rozbudowie oświetlenia ulicznego z przebiegiem przez teren [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstowie

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na:budowie świetlicy wiejskiej na cele kulturalno-oświatowe, spotkań mieszkańców sołectwa Chrząstowo na terenie obejmującym działkę nr 23/2 w obrębie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na cele kulturalno-oświatowe, spotkań mieszkańców sołectwa Małocin wraz z utwardzeniem terenu oraz budową szczelnego zbiornika nieczystości ciekłych na terenie obejmującym [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn. „Przebudowa sieci SN 15,0 kV oraz nN 0,4 kV w Występie, gm. Nakło nad Notecią – Etap 2”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego nabudowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15,0 kV, budowie i wymianie słupów w tym budowie słupa głowicowo-odłącznikowego, [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa automatycznej toalety publicznej na terenie obejmującym część działki nr 2128/1 w obrębie Nakło nad Notecią.

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na:budowie automatycznej toalety publicznej na terenie obejmującym część działki nr 2128/1 w obrębie Nakło nad Notecią, powiat Nakielski, województwo [...]

OBWIESZCZENIE o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pn. Przebudowa sieci SN 15,0 kV oraz nN 0,4 kV w Występie (...)

OBWIESZCZENIEo możliwości zapoznania się z zebranymi materiałamiw sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, pn. „Przebudowa sieci SN 15,0 kV oraz nN 0,4 kV w Występie, gm. Nakło nad Notecią – [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paterek

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na:budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paterek, gm. Nakło nad Notecią, z przebiegiem przez teren działki nr 320/3 w obrębie Paterek, w gminie Nakło [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PCV

w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej z istniejących i powstających budynków mieszkalnych w mieście Nakło nad Notecią, z przebiegiem przez teren działki nr 123/4 (ul. Armii Krajowej) w [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na

budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15,0 kV z przebiegiem przez teren obejmujący części działek nr 2325/9, 2399/3, 2319 i 2302/30 w obrębie Nakło nad Notecią oraz na budowie stacji transformatorowej na [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego

na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, z przebiegiem przez teren działek nr 310/16 i 287 w obrębie Paterek. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:budowie linii kablowo-napowietrznej SN 15,0 kV o długości do 250 m i budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN z przebiegiem przez teren działek nr [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn. „Przebudowa sieci SN 15,0 kV oraz nN 0,4 kV w Występie, gm. Nakło nad Notecią – Etap 2”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie ścieżki dydaktycznej w obrębie Ślesin

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na: budowie ścieżki dydaktycznej, polegającej na: -  wytyczeniu kamieniami polnymi ścieżki dydaktycznej przeznaczonej dla ruchu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: Budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w Kaźmierowie

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na: Budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w Kaźmierowie gmina Nakło nad [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:przebudowie istniejącej rozdzielni 15kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Nakło

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na:przebudowie istniejącej rozdzielni 15kV w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ „Nakło” w Nakle nad Notecią w zakresie wymiany [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin (...)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na:   budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin, gm. Nakło nad Notecią, z przebiegiem przez teren działek nr 361, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15,0 kV z przebiegiem przez teren obejmujący części działek nr 2325/9, 2399/3, 2319 i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin, gm. Nakło nad Notecią, z przebiegiem przez teren działek nr 361, 179/3, 187/2, 193, 112, 568/1, [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15,0 kV, przebudowie 2 słupowych stacji transformatorowych (demontażu starych i budowie nowych na pojedynczych żerdziach), budowie pojedynczego słupa [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającego na: budowie kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15,0 kV oraz demontażu słupa i napowietrznej linii SN na terenie obejmującym  części działek nr 441/4 i 363/16 w obrębie Nakło nad Notecią, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki dydaktycznej w Ślesinie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie ścieżki dydaktycznej w obrębie Ślesin OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji   o [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej ...

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie  obejmującym  działki  nr  208/31,  [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:budowie sieci gazowej  niskiego ciśnienia dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 3485/24 w Nakle nad Notecią [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży widokowej na terenie obejmującym część działki nr 849/1 w obrębie Występ

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na:     budowie wieży widokowej na terenie obejmującym część działki nr 849/1 w obrębie Występ, w gminie Nakło nad [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży widokowej na terenie obejmującym część działki nr 698/1 w obrębie Występ

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na:   budowie wieży widokowej na terenie obejmującym część działki nr 698/1 w obrębie Występ, w gminie Nakło nad Notecią, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży widokowej na terenie obejmującym część działki nr 667 w obrębie Ślesin

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:     budowie wieży widokowej na terenie obejmującym część działki nr 667 w obrębie Ślesin, w gminie Nakło nad Notecią, powiat [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej lini elektroenergetycznej średniego napięcia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na:   budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia przesyłającej wytworzoną energię z 3 elektrowni wiatrowych [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Karnowskiej w Nakle nad Notecią

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   polegającego na:   budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Karnowskiej w Nakle nad Notecią na terenie obejmującym część działki nr [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającego na:budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 197/5 w obrębie Gorzeń, wieś Kaźmierowo, z [...]

metryczka