zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr 090863C ul. Wzgórze Wodociągowe od km 0+000,00 do km 0+740,23 w Nakle nad Notecią

zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.47.2020
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: Wybór oferty najkorzystniejszej - P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, z siedzibą w Zabartowie