Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

1. Ewidencja przeprowadzonych kontroli wewnętrznych

  • Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
  • Zakres gromadzonych informacji:
Liczba porządkowa, dane kontrolującego, wskazanie podmiotu, który delegował kontrolującego, nazwa podmiotu kontrolowanego, czas trwania kontroli, zakres kontroli.
  • Zasady udostępniania danych:
Jawny na wniosek  z ograniczenie udostępnienia z uwagi na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy - art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Lutomska (9 lutego 2016)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (9 lutego 2016, 13:47:10)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523