Zespół ds. Infrastruktury Drogowej

1. Ewidencja obiektów mostowych położonych w drogach gminnych

  • Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn.zm.).
  • Zakres gromadzonych informacji:
Kartoteka obiektów mostowych, karta obiektu mostowego, wykaz obiektów mostowych.
  • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie bez ograniczeń.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Ewidencja dróg gminnych

  • Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

  • Zakres gromadzonych informacji:
Ewidencja obejmuje książkę drogi, dziennik objazdu dróg, mapę techniczno-eksploatacyjną dróg.

  • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie bez ograniczeń.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

metryczka


Wytworzył: ZID (16 listopada 2015)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (19 listopada 2015, 11:21:28)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 736