Wydział Finansowy

1. Rejestr sprzedaży VAT

 • Podstawa prawna:
Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Liczba porządkowa, 2) symbol, numer dokumentu 3) data wystawienia/ data sprzedaży, 4) nazwa kontrahenta, 5) NIP, 6) wartość dokumentu, 7) kwota podatku, 8) Netto 23% vat 23%, 9)  Netto 8% vat 8%, 10) Netto 5% vat 5%,  11) Netto Sprzedawca/VAT Sprzedawca, 12) Netto Zw/Netto 0%

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zestawienie faktur zakupowych VAT

 • Podstawa prawna:
Ustawa o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054

 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Liczba porządkowa, 2) Symbol -np./ Nr dok., 3) data wystawienia/sprzedaży, 4) nazwa kontrahenta, 5) NIP, 6) ZAKUPY OPODATKOWANE SŁUŻĄCE SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ/OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ, w tym: wartość dokumentu, kwota podatku, Netto 23%, vat 23%, Netto 8%, vat 8%, Netto 5%, vat 5%, 7) Netto Zw/Netto 0%

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zestawienie not księgowych


 • Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 193/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dn. 3 grudnia 2010 r.
 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Liczba porządkowa, 2) Numer noty księgowej, 3) Data wystawienia, 4) Nazwa i adres odbiorcy, 5)  Czego dotyczy, 6) kwota 7) Uwagi

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zestawienie wystawionych rachunków za czynności niepodlegające ustawie o vat

 • Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 193/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dn. 3 grudnia 2010 r.

 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Liczba pojedyncza, 2) Numer rachunku, 3) Data wystawienia, 4) Nazwa i adres Odbiorcy, 5) Kwota

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Rejestr faktur, not księgowych wpływających do urzędu


 • Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 193/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dn. 3 grudnia 2010 r.

 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Lp., 2) Data wpływu do urzedu, 3) Data wystawienia, 4) Numer Dokumentu, 5) Nazwa sprzedawcy, 6) Kwota brutto, 7) potwierdzenie

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Rejestr rachunków do umów zleceń, umów o dzieło


 • Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 193/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dn. 3 grudnia 2010 r.

 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Lp., 2) Data wpływu do urzedu, 3) Data wystawienia, 4) Numer Dokumentu, 5) Nazwa zleceniobiorcy, 6) Kwota brutto, 7) potwierdzenie

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art.75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 613, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Rejestr wymiarowy


 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami.

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe dot. podatników wraz z informacjami dotyczącymi posiadanych nieruchomości.

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Rejestr przypisów i odpisów


 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami.

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością naliczonego podatku.

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Rejestr upomnień (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, śroki transportu)


 • Podstawa prawna:
art.. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z późniejszymi zmianami

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości podatkowych

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Rejestr wystawionych decyzji określających wysokość zobowiązań pieniężnych


 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2014 r. poz. 848 z późniejszymi zmianami.

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportu oraz podatku za psy.

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Rejestr tytułów wykonawczych


 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z późniejszymi zmianami

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości podatkowych.

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Rejestr wezwań do zapłaty


 • Podstawa prawna:
art. 476 i 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późniejszymi zmianami)

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe dot. podatników wraz z wysokością zaległości cywilno - prawnych

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Rejestr wniosków o umorzenia, rozłożenia na raty


 • Podstawa prawna:
Ordynacja podatkowa Dz. U. 2012 poz. 7498

 • Zakres gromadzonych informacji:
Dane osobowe podatników

 • Zasady udostępniania danych:
Dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego chronione ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami art.. 6 ust. 1 i 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Centralny Elektroniczny Rejestr Umów

 • Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 31 grudnia
2014 roku

 • Zakres gromadzonych informacji:
1) Numer umowy/Numer obcy, 2) Typ umowy, 3) Typ obowiązywania, 4) Tryb zamówienia publicznego, 5) Grupa sprawozdawcza, 6) Kontrahent, 7) Data zawarcia umowy, 8) Początek obowiązywania, 9) Zakończenie umowy, 10) Wartość umowy, 11) Treść umowy, 12) Uzasadnienie wydatku, 13) Osoba odpowiedzialna, 14) Klasyfikacja budżetowa

 • Zasady udostępniania danych:
Udostępnianie osobie trzeciej zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (teks jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 330, zmiany: Dz. U. z 2013r. Poz. 613, Dz. U. z 2014r. Poz. 768, Dz. U. z 2014r. Poz. 1100)

metryczka


Wytworzył: WFN (14 lipca 2015)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (23 lipca 2015, 10:11:53)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922