Biuro Rady Miejskiej

1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej

  • Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2.

  • Zakres gromadzonych informacji:
liczba porządkowa, nr uchwały, data uchwalenia, w sprawie (tytuł uchwały), informacje dotyczące: daty przekazanie Wojewodzie i RIO, informację o publikacji (gdzie jest publikowana i kiedy), stan uchwały (obowiązuje, uchylona, utraciła moc itp.), informację o przekazaniu uchwały merytorycznemu wydziałowi UMiG, informację o ewentualnym wszczęciu postępowania nadzorczego i wynikach postępowania, informację o zmianach uchwały.

  • Zasady udostępniania danych:
jawny


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Rejestr skarg

  • Podstawa prawna:
Art. 254 kpa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2.

  • Zakres gromadzonych informacji:
liczba porzadkowa, data wpłuwu skargi, imię i nazwisko(nazwa) podmiotu składającego skargę, przedmiot skargi, Wydział/jednostka której skarga dotyczy, data wpływu skargi, data ostatecznego załatwienia skargi, informacja o sposobie rozpatrzenia oraz terminowości załatwienia sprawy,

  • Zasady udostępniania danych:
jawne z wyjątkiem adresu zamieszkania wnioskodawcy


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Rejestr interpelacji i wniosków

  • Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - załącznik nr 2.

  • Zakres gromadzonych informacji:
liczba porządkowa, imię i nazwisko radnego składającego interpelację/wniosek, przedmiot sprawy, datę wpływu interpelacji/wniosku oraz datę otrzymania odpowiedzi, wskazanie adresata interpelacji/wniosku    

metryczka


Wytworzył: RM (10 lipca 2015)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (17 lipca 2015, 12:51:30)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 977