Formularze wniosków o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć do 21 maja 2019 r.

WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (147kB) pdf

(wersja edytowalna)

WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (41kB) word


-----------------------------------------Wyborca który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać
(po wypełnieniu wniosku), zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL i dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie do głosowania można pobierać do 24 maja 2019 r.

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (117kB) pdf

(wersja edytowalna)

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (49kB) wordmetryczka


Wytworzył: Magdalena Dankowska (14 maja 2019)
Opublikował: Rodryk Szamlewski (15 maja 2019, 08:22:48)
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Informatycznej

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374