Azbest - coroczny obowiązek składania informacji.

Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom  nieruchomości, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i  czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz.31).
Corocznie, w terminie do 31 stycznia "Informację o wyrobach zawierających  azbest”:
- osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają właściwemu marszałkowi województwa,
- osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają burmistrzowi.
 
UWAGA!   Brak przedmiotowej informacji może spowodować odmowę udzielenia dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
Zakres informacji w postaci formularza można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul.Ks. P.Skargi 7, (pokój nr 12A) lub poniżej  w formie elektronicznej:


Folmularz do wypełnienia (593kB) pdf
Forlmularz do wydruku (99kB) pdf

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 13A)  tel. (52) 386 79 73.

metryczka


Wytworzył: Anna Oleś (4 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Oleś (4 stycznia 2019, 08:32:40)
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369