Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie od 2 do 13 października 2017 r.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą uzyskać z budżetu dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 18.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjęty Uchwałą nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r.(opubl. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 12.09.2017r., poz.3496).

  Treść uchwłay.pdf (233kB) pdf

  Wniosek o dot. celową.pdf (372kB) pdf

  sprawozdanie z dotacji.pdf (412kB) pdf

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13A lub pod numerem telefonu 52 386 79 73. 

Treść ogłoszenia (406kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (29 września 2017)
Opublikował: Anna Nowak (29 września 2017, 09:41:15)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571