Azbest - coroczny obowiązek składania informacji


Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom  nieruchomości, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i  czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz.31).
Corocznie, w terminie do 31 stycznia "Informację o wyrobach zawierających  azbest”:
- osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają właściwemu marszałkowi województwa,
- osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają burmistrzowi.
 
UWAGA!   Brak przedmiotowej informacji może spowodować odmowę udzielenia dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
Zakres informacji w postaci formularza można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul.Ks. P.Skargi 7, (pokój nr 12A) lub poniżej  w formie elektronicznej:


Formularz do wypełnienia (613kB) pdf
Formularz do wydruku (96kB) pdf

Szczegółowych informacji udziela Anna Nowak - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 12A)  tel. (52) 386 79 73.

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (5 grudnia 2014)
Opublikował: Anna Nowak (5 grudnia 2014, 08:50:49)

Ostatnia zmiana: Anna Nowak (4 stycznia 2016, 07:59:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1020