Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025.


Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.),
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025”, które będą trwały od 20 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017 r.
 
W podanym terminie można zapoznać się z dokumentami sprawy tj.:
1.    Projektem dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025” Treść informacji (2472kB) pdf
2.    Opinią Zarządu Powiatu Nakielskiego. Treść informacji (270kB) pdf
3.  Pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. odmowy odstąpienia od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu i określającego zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oceny oddziaływania na środowisko. Treść informacji (173kB) pdf
4.    Pismem Państwowego Wojewódzkiego Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w sprawie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu. Treść informacji (1031kB) pdf
5.    Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025”, Treść informacji (3263kB) pdf
6.    Opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Treść informacji (98kB) pdf oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   Treść informacji (46kB) pdf           
 
            W czasie trwania konsultacji społecznych, uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przy ul. Księdza Skargi 7, 89-100 Nakło, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( pok. 12A), w dni powszednie, w godzinach urzędowania (tel.52 386 79 73).
          Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub elektronicznej na adres e-mail: nowak.anna@umig.naklo.pl podając w temacie „konsultacje społeczne - POŚ”.
            Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Treść obwieszczenia (263kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (17 marca 2017)
Opublikował: Anna Nowak (17 marca 2017, 12:51:59)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: Anna Nowak (25 kwietnia 2017, 10:18:19)
Zmieniono: dodanie załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 601