Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowewgo dla arsenu – aktualizacja

Gmina Nakło nad Notecią objęta jest zaktualizowanym  programem ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowewgo dla arsenu.
Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
Termin realizacji programu ustalono na dzień 31 grudnia 2025 r. Uchwała wprowadziła zmiany w uchwale Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu.

1. Treść uchwały (164kB) pdf
2. Obszar objęty Programem. Wielkości przekroczeń oraz źródła wprowadzania pyłu zawieszonego PM10 do powietrza. (6889kB) pdf
3. Podstawowe kierunki działań (...) (491kB) pdf
4. Obowiązki organów i podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy objętej Programem (221kB) pdf
5. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych przewidzianych w Programie. (343kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (9 lutego 2017)
Opublikował: Anna Nowak (9 lutego 2017, 08:57:23)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: Anna Nowak (9 lutego 2017, 09:40:10)
Zmieniono: sprostowanie błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 658