Program ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu.


Gmina Nakło nad Notecią objęta jest programem ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu.
Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Termin realizacji programu ustalono na dzień 31 grudnia 2023 r.
Traci moc uchwała Nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekr
oczeń docelowych benzo(α)pirenu.

Program (4988kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (9 lutego 2017)
Opublikował: Anna Nowak (9 lutego 2017, 08:23:51)
Podmiot udostępniający: Wydz. GKŚ

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380