Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2028 

Niniejszy Program stanowi szczegółową diagnozę stanu środowiska przyrodniczego, a na podstawie określonych zagrożeń, przedstawia konkretne działania zmierzające do poprawy jego stanu i ustala harmonogram ich realizacji.
Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2028 jest dokumentem, który analizuje istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania konieczne do realizacji w latach 2020-2028 w poszczególnych obszarach interwencji wyznaczonych przez Ministerstwo Środowiska. Realizacja zaplanowanych zadań ma w efekcie zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić zadania naprawcze. Aktualizacja programu ochrony środowiska z założenia zakłada szeroko pojętą ochronę środowiska. Projekt jest kontynuacją dokumentu pn.  Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025, który został uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią uchwałą nr XXXIV/708/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

  uchwała i program (5814kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Nowak (10 marca 2020)
Opublikował: Anna Oleś (10 marca 2020, 10:00:45)
Podmiot udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299